Museum i Bodenwerder

Museum i Bodenwerder

Öppethållandetider: april till oktober dagligen 10-12, 14-17.
Gruppvisningar också under vintermånaderna efter anmälan..
Information touristique Bodenwerder,
Münchhausenplatz 3,
Tel 05533 / 405-41, Fax 05533 / 405-62.

Vällkommen till Münchhausenmuseet

Münchhausengodset presenterar sig som en enhet med tre byggnader: huvudbyggnaden, sidobyggnaden och "Schulenburg". I huvudbyggnaden föddes Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen 1720 och dog här 1797. Byggnaden uppfördes 1603/09 som godsets huvudbyggnad. Hieronymus von Münchhausens familj flyttade strax före hans födelse till Bodenwerder. Samma år lät hans föräldrar bygga sidobyggnaden (det förra brännvinsbränneriet).

Sitt berömda lusthus (grottpaviljongen) lät Münchhausen uppföra efter sjuårskriget (1763). Münchhausengodset såldes 1871 av familjen von Münchhausen till en garvare. Senare köptes det av en köpman. Av denne köpte staden Bodenwerder det år 1936 och inrättade rådhuset i huvudbyggnaden.

Den äldsta byggnaden på Münchhausengodset är den s.k. "Schulenburg". Detta i grunden medeltida stenhus (omkring 1300) var med stor sannolikhet en gång Bodenwerders stadsborg och säte för Homburgs adelsherrars fogdar. Hieronymus von Münchhausen och hans fru Jacobina, född von Dunten, lät 1771 utvidga den under tiden som lada använda stenbyggnaden. En platta över ingången bevisar denna ombyggnad. Den värdefulla historiska byggnaden restaurerades omsorgsfullt. I och med färdigställandet 2003 kommer den att hysa Münchhausenmuseet.

Personliga ägodelar, som påminner om Hieronymus von Münchhausen, liksom bilder och dokument återger viktiga stationer utefter hans livs vandringsväg. Ytterligare en viktig tyngdpunkt i Münchhausenmuseets presentation utgör den bok, som har gjort Baron von Münchhausen världsberömd och odödlig. Böcker på 25 språk och illustrationer från två århundraden bevisar historiernas världsomspännande och tidlösa tjuskraft på människor i alla åldrar. Därutöver bevisar museets guider, att de briljant behärskar fabulerandets konst.

Münchhausenmuseet i Bodenwerder vårdar mångfaldiga kontakter med forskare, samlare, konstnärer och nyfikna från hela världen. Vi är intresserade av alla slags informationer, som har att göra med "Baron von Münchhausen" liksom med hans "underbara resor ...". Böcker, bilder, rariteter, kuriosa och vardagliga "Münchhausiader" intresserar oss mycket. Tala med oss eller skriv till oss, om Ni stöter på sådana saker!

Intresserar Ni er för Münchhausologi? www.munchausen.org (där bakom döljer sig ett klokt huvud!)


german english spain french russian swedish dutch polish italian chinese arabic japanese

Was / Wann / Wo


KulturMühle Buchhagen

Rathauspark Bodenwerder

KulturMühle Buchhagen

Turism och fritid   |    Citizen-Tjänsten    |   Ekonomi    |   Region    |   Kontakt    |   Datenschutz   |    Impressum