Hieronymus Carl Friedrich v. Münchhausen

För många människor är "Baron von Münchhausen" känd som litterär figur och filmhjälte, mindre bekant är emellertid den historiska personen, Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen.
Münchhausen föddes 11/5 1720 i Bodenwerder. Efter utbildning och karriär som officer i den ryska tsarinnans tjänst, återvände han 1750 till Bodenwerder och styrde sitt gods och dess öden fram till sin död 1797. Redan under hans livstid berömde man honom långt utöver landets gränser som en briljant, humoristisk berättare. Denna berömmelse utnyttjade författarna till de engelska (1785 av Erich Raspe) och tyska (1786 av G.A. Bürger) böckerna och hjälpte därmed Friherre von Münchhausen till världsrykte och odödlighet. Själv uppskattade han ingalunda böckerna, som utgavs under hans livstid, då han därigenom såg sig berövad sina historier och sin omisskänneliga fabuleringskonst.

En utförlig biografi och mera: http://realschule-bodenwerder.de

Familjens tidigare gods har i allt väsentligt bibehållits, huvudbyggnaden tjänstgör idag som rådhus. . I "Schulenburg" finns Münchhausenmuseet. Under sommarmånaderna erbjuds både kort- och långtidsbesökare många möjligheter att bege sig ut i Münchhausens spår: teaterföreställningar, musik, museibesök och stadspromenader eller ett besök i den av honom byggda grottpaviljongen i Bergsträdgården (foto till höger) berättar om myt och verklighet runt omkring den över Europas gränser bekanta berättaren. Münchhausen ligger begravd i den över 1000 år gamla romanska klosterkyrkan Bodenwerder-Kemnade.

Med anledning av tvåhundraårsdagen av hans död instiftade staden Bodenwerder år 1997 "Münchhausenpriset". Det utdelas i maj varje år inom ramen för en festlighet i staden till personer, vars sceniska talang eller litterära verk är likvärdiga den historiske förebildens.

Friherre von Münchhausen levde som godsherre 47 år i Bodenwerder. Bara här kan Ni få reda på bakgrunden till legenden och den sanna historien om hans liv.

Intresserar Ni er för Münchhausologi? www.munchausen.org (där bakom döljer sig ett klokt huvud!)


german english spain french russian swedish dutch polish italian chinese arabic japanese

Was / Wann / Wo


KulturMühle Buchhagen

Rathauspark Bodenwerder

KulturMühle Buchhagen

Turism och fritid   |    Citizen-Tjänsten    |   Ekonomi    |   Region    |   Kontakt    |   Datenschutz   |    Impressum